Subsidie

  • Hoeveel subsidie wordt door de overheid betaald voor de elektriciteit van de windmolens?

Omdat de kostprijs van de elektriciteit van windmolens op dit moment hoger is dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt stelt de overheid subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windmolens of in andere vormen van duurzame energie. De prijs op de energiemarkt voor elektriciteit ligt tegenwoordig op circa 6-7 eurocent. De kostprijs voor elektriciteit van windmolens ligt hier een paar cent boven. Voor windmolens op land is dit bijvoorbeeld 9 eurocent. Het verschil, voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar, wordt aangevuld met subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Het huidige kabinet heeft het subsidiestelsel zo ingericht dat er tegen de minste kosten, de meeste windparken worden ontwikkeld. Zo investeert de overheid niet meer dan strikt noodzakelijk is om investeerders geïnteresseerd te krijgen in de ontwikkeling van een windpark.

Overigens worden fossiele brandstoffen vreemd genoeg nog meer gesubsidieerd dan duurzame energie. Uit recent onderzoek van onderzoeksbureaus Ecofys en CE-Delft (Overheidsingrepen in de energiemarkt, juni 2011) blijkt dat de Nederlandse overheid 5,8 miljard euro heeft gespendeerd aan fossiele energie tegen 1,5 miljard aan hernieuwbare energie.

 

  • En als de elektriciteitsprijs op de energiemarkt verandert?

Dan verandert ook de subsidie. De subsidie dekt het verschil tussen kostprijs en marktprijs. De productiekosten van elektriciteit uit windenergie verandert niet. Als de prijs van elektriciteit stijgt dan daalt dus de subsidie per kWh. Het is de verwachting dat de elektriciteitsprijs zal stijgen en daarmee daalt de bijdrage van de overheid.

Omgekeerd geldt ook dat als de energieprijs daalt de subsidie toeneemt. Daarbij geldt dat de overheid een maximum heeft gesteld. Als de elektriciteitsprijs onder een bepaald bedrag daalt, dan wordt er niet meer dan het maximum aan subsidie verstrekt.

 

  • Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?

Nee, windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid veel meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.