Waardeverandering door windmolens

  • Dient een gemeente bij het vaststellen van de WOZ rekening te houden met (plannen voor de plaatsing van) windmolens?

In enkele gevallen is bekend dat de rechter vanwege de ligging van een windpark in de directie nabijheid  de WOZ-waarde voor enkele procenten naar beneden heeft bijgesteld. De WOZ-waarde is echter een belastingtechnische waarde, niet de waarde van onroerend goed bij aan- of verkoop. Echter voor woningen buiten ruwweg 4 maal de ashoogte van de windturbines is de kans op verlaging van de WOZ-waarde zeer gering. Belangrijker is hierbij nog dat de waardedaling altijd afhankelijk is van de afstand tot de windturbines, eventuele hinder van geluid en/of slagschaduw en visuele hinder. Doordat bij ons initiatief de afstand tot iedere woning van derden ruwweg groter is dan 4 maal de ashoogte, kunnen we stellen dat waardedaling van de woningen in Netterden door de komst van het windpark onwaarschijnlijk is