Windenergie Algemeen

 • Waarom windenergie op land?

Windenergie op land is één van de goedkoopste vormen van duurzame energie. Het huidige kabinet heeft daarom – in tijden van bezuinigen - gekozen om maximaal in te zetten op juist deze vorm van duurzame energie. Het duurzaam opwekken van energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom wil de Nederlandse regering dat in 2020 14% van al ons energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment is dat 4%.

 

 • Hoe is de veiligheid van windmolens geborgd?

Elke type windmolen moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windmolens. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windmolen bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windmolens in Netterden moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen.

 

 • Vindt er wel een CO2 besparing plaats door windmolens?

Windenergie is een duurzame energiebron en bespaart aanzienlijke hoeveelheden CO2-uitstoot. Elke MWh elektriciteit uit windenergie bespaart bijna een MWh met fossiele energie opgewekte elektriciteit. Een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie staat in geen verhouding tot de door windenergie bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2.

 

 • Vanaf en tot welke windsnelheid produceren windmolens elektriciteit?

Dit is per type turbine verschillend maar voor moderne windmolens geldt in zijn algemeenheid dat vanaf windsnelheden van 2-4 m/s (windkracht 2/3 Bft) tot circa 25 m/s (windkracht 10 Bft) elektriciteit produceren.

 

 • Zijn windmolens wel efficiënt?

Een windmolen heeft een bepaald maximum vermogen. Hoeveel elektriciteit met dat vermogen wordt opgewekt hangt af van de hoeveelheid en kracht van de wind. Door het gebruik van de nieuwste technieken kan er zowel bij lage windsnelheden als bij hoge snelheden elektriciteit worden opgewekt. Landinwaarts – en dus bij ook bij Netterden – is er minder wind dan aan de kust, maar met hoge molens vanaf 100 meter zijn de molens ook in het binnenland efficiënt.

 

 • Wordt de energie die het kost om de windmolens te produceren en te bouwen terugverdiend?

Het energieverbruik van productie van windmolens, inclusief grondstoffen, vervoer en plaatsing wordt gemiddeld binnen 6 maanden ‘terugverdiend’.

 

 • Hoe zit het met de werkgelegenheid?

De bouw, exploitatie, onderhoud en reparatie van windturbines zorgen direct en indirect voor de nodige werkgelegenheid. In gebieden met veel windturbines worden speciale onderhoudsteams opgeleid. Maar al veel eerder wordt bij de planning, ontwikkeling en bouw de expertise van het lokale bedrijfsleven ingeroepen.

 

 • Wat gebeurt er als een locatie niet meer wordt gebruikt?

Windenergie is omkeerbaar. Dat betekent dat, wanneer er over 20 tot 25 jaar iets anders of beters wordt uitgevonden, besloten kan worden om na de technische levensduur van de windturbines een locatie volledig te ontmantelen en terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Ondanks dat het om grote objecten gaat zijn windturbines makkelijk te verwijderen en volledig recyclebaar. 

 

Over windenergie in het algemeen is veel te vinden op het internet. Graag verwijzen wij naar een aantal sites waarop veel is te vinden over windenergie en waar de meeste vragen over duurzame energie reeds zijn beantwoord.

  • De site van de overheid (AgentschapNL) over windenergie en gerelateerde regelgeving: www.windenergie.nl
  • De belangbehartiger van windenergie in Nederland met een uitgebreide site: de Nederlandse Windenergie Associatie  www.nwea.nl
  • Veel duurzame energie "facts"op de site van de Koepel: Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel Energie portal