Home

Start

Windpark den Tol


Lokaal initiatief

Windpark den Tol is een lokaal initiatief van zes boeren families uit het buitengebied van Netterden. Samen met Windunie Development hebben ze het project doorontwikkeld. In het voorjaar van 2021 worden de voorbereidingen gestart tot de bouw van 9 windturbines. Nordex is de gecontracteerde leverancier van deze N117 turbines. De machines hebben een as-hoogte van 124,5 meter en een tiphoogte van 183 meter. Ze leveren jaarlijks ruim 80.000 MWh aan stroom, dat is goed voor meer dan 25.000 huishoudens.

Start bouw


Maart 2021 start de bouw waarbij eerst wordt begonnen met het civiele werk:

  • Aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen Meiland Azewijn

www.meilandazewijn.nl

  • Aanleg fundaties: Van Hattum en Blankevoort

www.vhbinfra.nl

  • Aanleg van de parkbekabeling: Watt Infra

www.watt-infra.nl

Opbouw van de windmolens is gepland rond augustus/september 2021

  • Windturbineleverancier van de N117: NORDEX

www.nordex-online.com

In bedrijfstelling van de windturbines

Eind 2021 zullen alle molens in bedrijf worden gesteld.

Historie


Op weg naar duurzaam

Eind vorige eeuw zijn initiatieven ontstaan voor duurzame energie. De maatschappij komt steeds meer tot inzicht dat het winnen van fossiele brandstoffen eindig is. De enorme hoeveelheden CO2, die in een tijdsbestek van miljoenen jaren zijn vastgelegd in onze aarde en die nu in pakweg 100 jaar de atmosfeer in worden gepompt, brengen een enorme onbalans. De discussie van te veel CO2 uitstoot, die van grote invloed is op de opwarming van de aarde, is een steeds groter argument om voortgang te maken met de productie van duurzame energie.


Zoeklocaties
Landelijk beleid zorgt ervoor dat de lokale gemeentes moeten meewerken aan het faciliteren van locaties die het meest geschikt zijn voor deze productie. Gemeente Oude IJsselstreek neemt wat dat betreft haar verantwoordelijkheid. De gemeente kent relatief veel open landschap en beschikt over meerdere locaties die geschikt zijn voor windenergie.

In het nieuwe millennium worden dan ook zoeklocaties aangewezen die potentie hebben voor windenergie. Het platteland rond Netterden lijkt uitermate geschikt als locatie. Begin jaren 60 is dit gebied als één van de eerste betrokken bij een groot ruilverkavelingsproject. Het gebied heeft hierdoor een wat polderachtig landschap gekregen. Een groot open agrarisch monocultuur landschap is bij uitstek geschikt voor windenergie.


Van plan tot project

Eind vorige eeuw zijn er al plannen voor de bouw van een aantal solitaire molens. Een aantal boerenfamilies heeft in het jaar 2001 de koppen bij elkaar gestoken om te onderzoeken of windenergie tot de mogelijkheden behoort en of het niet beter is dit in een gezamenlijk project te ontwikkelen, als aanvulling op hun agrarische bedrijfstak. Connecties met collega boeren uit Flevoland zetten deze families extra aan het denken. Nadat in 2004 een eerste verzoek door de gemeenteraad wordt afgewezen, is in 2010 een nieuw verzoek ingediend voor windenergie. Van begin af aan is de insteek om te onderzoeken of de agrarische families zelf een windpark kunnen ontwikkelen. Belangrijk argument is om dit zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar te doen. Over het algemeen slokken deze het grootste deel aan revenuen op. Recent onderzoek laat zien dat 80% van de revenuen afkomstig uit duurzame projecten verdwijnt naar het buitenland.


Coöperatieve gedachte

Voor de ontwikkeling van een windpark is wel voldoende kennis nodig. Windpark den Tol heeft er daarom voor gekozen een samenwerking aan te gaan met Windunie Development. Windunie is in basis een coöperatie opgericht door boeren in Flevoland die een windmolen exploiteerden. Een partij als Windunie heeft een achtergrond die de initiatiefnemers aanspreekt. Je gaat voor een hele lange tijd een samenwerking aan. Het is dan ook belangrijk dat je voldoende vertrouwen in elkaar hebt.


Klimaatverandering

Zeker nu de agrarische sector steeds meer onder druk komt te staan en het verdienmodel in deze sector dramatisch slecht is, zijn boeren genoodzaakt te kijken naar andere mogelijkheden om het inkomen dat verdiend moet worden voor levensonderhoud veilig te stellen. Boeren worden met het jaar meer bewust van de noodzaak tot duurzame energie. Zij ondervinden als geen ander de dagelijks invloed van het alsmaar veranderende klimaat. De opwarming van de aarde zorgt voor extreme weersinvloeden die van directe invloed zijn op de gewassen die de boeren telen. In de Achterhoek kennen we op dit moment al 3 jaar lang extreme droogte wat tot gevolg heeft dat de gewassen nog maar de helft opbrengen van wat normaal is.


Weerstand

Zoals bij vele windparken ontkomt ook Windpark den Tol niet aan weerstand tegen het initiatief. Dat betreft zowel omwonenden als ook natuurorganisaties. We leven in een vrij land en iedereen mag zijn zegje doen. De zwaarste tegenstand komt uiteindelijk uit de Duitse natuurhoek. Het is in deze jammer dat er niet meer macro ecologisch wordt gedacht. Neem als voorbeeld de weidevogels. De grutto heeft een enorme voorkeur voor een veenachtige, vochtige habitat. Door klimaatverandering met de kurkdroge zomers van de afgelopen drie jaar zien we met lede ogen aan dat van de gehele broedpopulatie aan weidevogels in het betreffende natuurgebied bijna niets meer overblijft. De droge zomers hebben een zeer groot negatief effect op de broedpopulaties in deze natura 2000 gebieden. Die staan in geen verhouding met een grutto die in een worst case scenario eens in de acht jaar zou kunnen komen te overlijden door een aanvaring met het beoogde windpark. Alleen door het stabiliseren of reduceren van de klimaatverandering kunnen we broedpopulaties zoals de grutto behoeden voor uitsterven. Duurzame energie levert macro ecologisch een zeer positieve bijdrage aan onze natuur. De windturbines zijn dan ook van wezenlijk belang voor onze weidevogels. Hoe langer het duurt voordat deze transitie plaatsvindt, des te groter zal de negatieve impact van de klimaatverandering zijn op de biodiversiteit. Het is dan ook bijna onvoorstelbaar dat Windpark den Tol 20 jaar heeft moeten wachten om het project vergund te krijgen. Het park had al deze jaren een prachtige duurzame bijdrage kunnen leveren aan het klimaat.


Vertrouwen

Initiatiefnemers hebben vanaf het begin de overtuiging gehad dat Windpark den Tol een prima project is. Mogelijkheden voor tegenstanders tot procederen zijn echter ongekend. Tegenstanders kunnen van alles roepen, als initiatiefnemer rest je niets anders dan met onderbouwing aan te tonen dat bepaalde beweringen nergens op gestoeld zijn. Dit kost echt een gigantisch vermogen, maar het rotsvast vertrouwen dat het een goed project zou zijn, is voldoende overtuigend geweest om er mee door te gaan. Uiteindelijk hebben alle rechters geoordeeld dat het park er mag komen. Er is een belangenafweging gemaakt door de hoogste rechter en daar heeft ieder zich uiteindelijk aan te houden.


De schop in de grond

Op 7 oktober 2020 volgt voor Windpark den Tol dan ook de laatste onherroepelijke uitspraak. Vanaf die tijd is er met stoom en kokend water gewerkt om het project naar een uitvoerende basis te brengen. In deze eindfase is “Green Trust” als adviesbureau betrokken geraakt bij het project en heeft alle contracten begeleid om ervoor te zorgen dat 27 januari 2021 de financiering met de ASN Bank rond was. Vanaf maart gaat de schop de grond in voor 9 turbines van het merk NORDEX (N117), goed voor in totaal 80.000 MWh. per jaar; een energievoorziening voor meer dan 25.000 huishoudens. Wanneer alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines ons vanaf april 2022 van schone duurzame energie gaan voorzien.