De Bouw

De gehele bouw van Windpark Den Tol wordt vastgelegd in foto's. Via deze pagina kunt u de voortgang van het project de komende tijd volgen.

De bouw is gestart!

Meiland Azewijn is begonnen met het plaatsen van de duikers.

Verkeersmaatregelen

De bouw neemt verkeersmaatregelen met zich mee. Om verkeershinder te voorkomen, brengen wij u via de website, social media en de lokale bladen zoveel mogelijk op de hoogte.


Verkeershinder

Wij danken u alvast voor uw begrip!

De kantoorcontainers zijn gebracht

Ook de duikers liggen klaar

Er wordt hard gewerkt om de toegangswegen aan te leggen

Het boren van de eerste heipalen kan beginnen!

Het bouwen van eerste fundering is begonnen

Voor één fundering wordt 51.211 kg staal gebruikt

Het staal wordt door vlechters in elkaar gevlochten, zodat er een extreem sterkte constructie ontstaat

De heipalen worden gedeeltelijk uitgegraven

De koppen worden gesneld en de palen worden volgestort met beton

Voor één fundering wordt 545 m3 beton gebruikt

Het exceptioneel transport voor de grote windmolen-onderdelen

Het transport vindt 's avonds en 's nachts plaats, zodat er zo min mogelijk verkeershinder is

De wieken zijn 56,7 meter lang en wegen per stuk 12 ton!

BKV bouwt de grote kraan op, zodat de onderdelen de lucht in kunnen worden getakeld

Op de mast wordt eerst de nacelle bevestigd

Na de nacelle wordt ook de hub omhoog getakeld

Dit ziet de kraanmachinist vanuit de cabine

Aan de hub worden de wieken vastgemaakt

De wieken van de eerste windmolen gaan de lucht in!

Luchtfoto's van het windpark gemaakt vanuit een vliegtuig

En ook de tweede molen staat inmiddels!