Obligaties

Veelgestelde vragen

RENTE, AFLOSSING EN VERHANDELBAARHEID


13. Hoe hoog is de rente die de obligaties bieden?

Informatiememorandum Hoofdstuk 3.4


14 .Wat is de looptijd van mijn investering?

De looptijd van de obligatielening bedraagt ca. 6 jaar en 7 maanden.


De rente- en aflossingsbetalingen onder de obligatielening zullen, met uitzondering van de eerste 2 periodes van de Looptijd waarin het windpark gebouwd en in gebruik genomen wordt en geen rente of aflossing wordt uitgekeerd, gedurende de looptijd worden voldaan uit de kasstromen voortkomend uit de exploitatie van het windpark. Een overzicht van rente- en aflossingsbetalingen is te vinden in het Informatie Memorandum.


15. Kan ik obligaties verkopen?

Informatiememorandum Hoofdstuk 3.8


16. Wat gebeurt er bij overlijden van een obligatiehouder?

Bij een melding van overlijden van een Obligatiehouder zal een verklaring van erfrecht worden opgevraagd. In deze verklaring heeft een notaris vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap afhandelt. De Obligaties gaan mitsdien van rechtswege over op de erfgenamen zonder dat toestemming van de Uitgevende Instelling vereist is of de erfgenamen gehouden zijn de Obligaties te verkopen.


Indien de Obligatiehouder in zijn/haar testament de Obligaties heeft gelegateerd aan een derde, zullen de Obligaties moeten worden overgedragen aan die derde. Omdat in dat geval sprake is van overdracht zal de Uitgevende Instelling hiervoor toestemming moeten verlenen.


17. Kan ik eerder stoppen?

Informatiememorandum hoofdstuk 7.3.2